Opgeleverd

Inloopavond bestemmingsplan 't Veen druk bezocht

13 mei '19

Inloopavond ten behoeve van bestemmingsplan ’t Veen in Hattem met ruim 250 belangstellenden druk bezocht! Dinsdagavond 7 mei hebben BPD Gebiedsontwikkeling en Nikkels bouwbedrijf in samenwerking met de Gemeente Hattem het ontwerp bestemmingsplan voor ’t Veen Noord gepresenteerd aan belangstellenden en omwonenden in Hattem.

Hattem 't Veen
Hattem 't Veen

Planning

De belangstelling voor de woningbouwontwikkelingen in ‘t Veen is groot gezien de druk bezochte avond, waarbij veel positieve reacties werden gegeven op de planvorming. De vragen die met name werden gesteld gingen over planning en verkoop van de woningen. Klik hier voor de globale planning.

Programma

Voor ’t Veen Noord is een woningbouwprogramma vastgesteld samen met de Gemeente Hattem. Op basis daarvan is een concept verkaveling gemaakt door stedenbouwkundig bureau SAB. Het programma strekt zich uit van sociale huur-/koopwoningen tot vrijstaande woningen. Zodra het bestemmingsplan in procedure is gebracht, zullen de ontwerpers zich over de uitwerking en architectuur van de woningen buigen.

Ambitie

De ambitie van ons en van de gemeente is om van de complexe transformatielocatie ‘t Veen een gemengd woongebied te maken, waarmee de ‘verkleuring’ van bedrijventerrein ’t Veen daadwerkelijk zichtbaar gaat worden. Het bestemmingsplan zal binnenkort in procedure worden gebracht.

Bekijk het filmpje