Eerlijke verdeling in Assenrade Waterkant

De start verkoop van fase 2C (Waterkant) komt steeds dichterbij. Om de nieuwbouwkoopwoningen en woningbouwkavels zo eerlijk mogelijk te verdelen heeft het gemeentebestuur van de gemeente Hattem een bepaalde toewijzingsprocedure. Je leest de procedure hieronder. 

De toewijzingsprocedure voor de woningen boven de € 180.000

Voor de 18 koopwoningen boven de € 180.000 geldt onderstaande verdeelmethode. Wanneer we starten met de verkoop heb je 2 weken de tijd om je in te schrijven. Na het verstrijken van de inschrijfperiode worden de woningen binnen enkele dagen toegewezen. De toewijzing gebeurt aan de hand van een notariële loting. Hierbij krijgt iedere inschrijving een rangnummer. Dit rangnummer in combinatie met de opgegeven bouwnummers bepaalt de toewijzing. Over de rangorde van de inschrijvingen worden geen uitspraken gedaan.

Wanneer er een woning voor je is gereserveerd, ontvang je vanuit de makelaar een uitnodiging voor een verkoopgesprek. Tijdens dit gesprek zal er dieper ingegaan worden op het plan, de woning en alles wat er bij het kopen van een nieuwbouwwoning komt kijken. Helaas uitgeloot? Dan sta je genoteerd als reservekandidaat en word je benaderd zodra er alsnog een woning voor je beschikbaar is gekomen.

De toewijzingsprocedure voor de woningen onder de € 180.000

Voor de 2 koopwoningen van 180.000,- gelden bijzondere voorwaarden. Om in aanmerking te komen voor één van deze woningen is het uitgiftebeleid van de gemeente Hattem van kracht. Dit houdt in dat de bewoners met een economische en/of maatschappelijke binding met de gemeente Hattem voorrang hebben bij woningtoewijzing. Daarnaast geldt voor inschrijvers van deze koopwoningen een maximaal gezamenlijk jaarinkomen van € 60.000,- (bruto).

De toetsing op binding en inkomen vindt voorafgaand aan de loting plaats door de gemeente. De verdeelmethode is identiek aan die van de duurdere koopwoningen met het verschil dat hier twee stapels worden gemaakt. Eén voor mensen met binding aan Hattem en één voor mensen zonder binding aan Hattem. De stapel zonder binding komt in volgorde na de stapel met binding. Hierdoor hebben de mensen met binding een grotere kans op toewijzing van een goedkope koopwoning. 

Bekijk de schetsen! Eerst beelden
Bekijk de concept situatieschets! Situatieschets